SOCIALENHEDEN

MENNESKET I CENTRUM

Socialenheden er et pædagogisk vikarbureau og udviklingscenter, hvor vi yder særlig støtte til udsatte børn, unge og voksne primært efter Servicelovens bestemmelser.
Vi understøtter også kommuner på en række områder indenfor læring, plejesektoren, beskæftigelse samt integration.

SOCIALENHEDENS YDELSER

VIKARDÆKNING

 

MENTOR & KONTAKTPERSON INDSATS

 

PROJEKT- & AKUTFORLØB/SÆRFORANSTALTNINGER

INTEGRATION

HØJ FAGLIGHED

Alle vores medarbejdere har relevant uddannelse indenfor hver sit fagområde og deltager løbende i opkvalificerende kurser og uddannelser.

FLEKSIBILITET

Vi arbejder med mennesker, derfor tilpasser vi os enhver indsats, således vores samarbejdspartnere og de mennesker vi arbejder med profiterer af vores arbejde.

OMSTILLINGSPARATHED

Ingen opgave er for kompliceret. Vi er omstillingsparate og stiller vores dygtige medarbejder til rådighed indenfor kort varsel.

Socialenheden - Vikarbureau

Vores vikarsektion assisterer primært private- og kommunaleinstanser med kompetente vikarer indenfor bl.a.:

  • Psykiatri
  • Pleje og omsorg
  • Undervisning
  • Pædagogik/socialpædagogik

Alle vores vikarer har relevant uddannelse indenfor hver sit fagområde og deltager løbende i opkvalificerende kurser og uddannelser.

Socialenheden - Udviklingscenter

Vores sektion for vejlednings- og udviklingsindsatser varetager alle indsatser samt projekter indenfor bl.a.:

  • Serviceloven 
  • Integration
  • Undervisning
  • Kriminalitetsforebyggelse og ekstremisme

Vi stiller garanti for vores medarbejderes uddannelsesbaggrund samt erfaringsgrundlag.

 

VI SIDDER KLAR TIL AT HJÆLPE JER

+45 7060 5402
Hovednummer

   info@socialenheden.dk

24/7
Året rundt

ØNSKER DU ET JOB DER GIVER MENING?

BLIV VIKAR

VI HAR KUN DYGTIGE OG OMSORGSFULDE VIKARER

BESTIL VIKAR