Projekt- og Akutforløb/Særforan-staltninger

Hos Socialenheden har vi stor ekspertise og mange års erfaring med at arbejde med borgere der ikke nødvendigvis passer ind i de etablerede tilbud. Det kan f.eks. være borgere med udadreagerende adfærd, selvdestruktiv adfærd eller direkte farlig adfærd.

Vi tilbyder derfor individuelt tilrettelagt projekt- og akutforløb, hvor vi i samarbejde med kommunen udarbejder en handleplan, som danner grundlag for de mål og den retning der skal arbejdes hen imod. Projekt- og akutforløb foregår oftest ved etableringen af en midlertidig bolig eller i borgerens eget hjem.

Gennem vores landsdækkende samarbejdspartnere, kan vi relativt hurtigt anskaffe borgeren en midlertidig bolig ifm. projekt- og akutforløb.

Hos Socialenheden vægter vi borgerens ret til et værdigt liv højt, derfor er det essentielt, at vi igennem tryghedsskabende og pædagogisk velovervejede medarbejdere skaber trygge og funktionelle rammer for borgeren at udvikle sig i.

Alle vores dygtige medarbejdere har en pædagogisk uddannelse og er blevet trænet i konfliktforebyggelse og konflikthåndtering. Vi ved hvor vigtigt struktur og stabilitet er for borgerens udvikling, derfor er det altid de samme medarbejdere der er omkring borgeren.

I projekt- og akutforløb arbejder vi altid hen i mod at borgeren hurtigst muligt bliver klædt på til at vende tilbage til egen bolig eller institution.

STADIG I TVIVL? ELLER HAR DU SPØRGSMÅL? SÅ KONTAKT OS!

Ring til os: +45 7060 5402