Kontaktperson og mentorindsats

Vores kompetente kontaktpersoner og mentorer i Socialenheden har mange års erfaring med udsatte børn og unge. Alle Socialenhedens kontaktpersoner og mentorer har ligeledes fagrelevant uddannelsesbaggrund. Vores brede team af kontaktpersoner og mentorer har blandt andet hjulpet mange unge med udfordringer indenfor:

  • Skolevægring
  • Kriminalitet
  • Misbrug af rusmidler
  • Angst
  • Beskæftigelse
  • Æresrelaterede- og kulturelle problematikker
  • Autisme spektrum og andre kognitive diagnoser
  • Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

 

Kontaktpersoner til børn og unge jf. § 52 stk. 3 nr. 6

Kontaktpersonens relation til den unge er yderst afgørende for den unges udvikling. Derfor gør vi i Socialenheden en ekstraordinær indsats i at skabe det rette match af kontaktperson til den unge. I Socialenheden er vi ikke sarte og kontaktpersonen matches derfor helt efter den unges behov og kommunens krav.
For at sikre kontinuitet og tryghed hos den unge, er det naturligvis en fast kontaktperson der bliver udpeget.

Kontaktperson i efterværn jf. SEL § 76

Socialenheden tilbyder kontaktperson indsats til unge i efterværn jf. Servicelovens § 76. Indsatsområderne tager afsæt i den unges handleplan jf. SEL § 140, som Socialenheden også kan være behjælpelige med at udarbejde.

Vores spidskompetencer indenfor efterværnssager er særligt ADL træning, fastholdelse i uddannelses- og/eller beskæftigelsestilbud, forebyggelse af kriminalitet og forebyggelse af misbrug af rusmidler. Vi har ligeledes altid fokus på den unges trivsel og vægter samarbejdet med den unges socialrådgiver højt. Socialenhedens kontaktpersoner deltager naturligvis også i opfølgningsmøder med den unges socialrådgiver.

Mentor 18+ (opkvalificerings- og vejledningsindsats jf. LAB § 91 og § 92)

Socialenheden tilbyder vejledere og mentorer der bl.a. understøtter Jobcenterets beskæftigelsesrettede indsats. Målgruppen er unge uddannelseshjælpsmodtagere (aktivitetsparate, uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate) i aldersgruppen 18-30.

Socialenhedens vejledere/mentorer kan bl.a. støtte den unge med at udarbejde CV og ansøgninger, tjekke jobopslag på jobnet.dk, søge jobs, fastholdelse i virksomhedspraktik og besøge uddannelsesinstitutioner med henblik på at den unge påbegynder uddannelse eller beskæftigelse hurtigst muligt, således den unge opnår selvforsørgelse. Socialenhedens har også erfaring med at skaffe den unge virksomnhedspraktikaftaler.

Vi har i Socialenheden ikke et minimumskrav for timeantal, derfor har vi indsatser helt ned til 1 time om ugen.

Social bagvagt - 24/7

Socialenheden tilbyder også at varetage bagvagt funktion i alvorlige og akutte situationer, hvor et barn/ung har brug for hjælp uden for forvaltningens åbningstider. Vores sociale bagvagter varetager også tilsynsopgaver for kommuner på alle tider af døgnet f.eks. i den unges egen bolig.

Socialenhedens bagvagter er også udekørende og er trænet i at håndtere svære situationer, hvor et barn eller en ung har brug for akut hjælp.

Aflastning jf. SEL § 84

Socialenheden tilbyder aflastning til forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Eksempelvis kan Socialenhedens aflastere tage sig af børn og unge under 18 år, således forældrene aflastes med henblik på, at forældrene får mere overskud til at være forældre.

——-

I Socialenheden tilbyder vi også indsatser på Integrationsområdet efter Serviceloven. Se mere under menupunktet “Integration”.

STADIG I TVIVL? ELLER HAR DU SPØRGSMÅL? SÅ KONTAKT OS!

Email: info@socialenheden.dk

Ring til os: +45 7060 5402