Bosteder, psykiatrien og plejehjem er alle steder, hvor beboere har brug for en høj grad af pleje og omsorg. Det kan være en udfordring at rekruttere og fastholde kvalificeret personale til disse steder udover det faste personale. Det gør sig især gældende i...