Vikardækning

Vores fagligt kompetente medarbejdere i Socialenheden understøtter jeres personale med at forebygge og håndtere svære situationer i dagligdagen. Vores medarbejdere besidder relevant kendskab til området, hvorfor de kan understøtte jeres personale omgående, således personalet ikke bebyrdes med omfattende oplæring eller introduktion.
Pleje og omsorg

Socialenheden tilbyder sundhedsfaglige vikarer der træder til, når I har brug for det. Vores vikarer hjælper til i kommunal- og privat hjemmepleje, plejecentre, institutioner, sygehuse, hospice etc.

Hos Socialenheden yder vi assistance både ved akut behov for vikarer og til længerevarende vikariater.

Alle vores vikarer har sundhedsfaglig baggrund, relevant uddannelse samt flere års erfaring indenfor sit fag. Vi stiller derfor også garanti for vikarernes uddannelse. Sammen med jer finder vi den rette vikar til opgaven. Vi råder over følgende vikarer og det er helt op til jer, hvilke vikarer I ønsker at benytte:

 •       Social- og sundhedsassistenter
 •       Social- og sundhedsmedhjælpere
 •       Sygeplejersker
 •       Handicaphjælpere
 •       Omsorgshjælpere
 •       Pædagoger
 •       Pædagogiske assistenter
 •       Ergoterapeuter
 •       Studerende

Socialenheden er landsdækkende, så tøv ikke med at kontakte os til en uforpligtende snak om vores ydelser og jeres behov.
Vi står klar til at hjælpe jer og garanterer fuld tryghed, sikkerhed og høj kvalitet i vores arbejde.

PSYKIATRI

Vores faglig kompetente vikarer i Socialenheden understøtter jeres personale med at forebygge og håndtere svære situationer i dagligdagen. Vores vikarer besidder relevant kendskab til området, hvorfor de kan understøtte jeres personale omgående, således personalet ikke bebyrdes med omfattende oplæring eller introduktion.

Vi vægter en høj faglighed og jeres præferencer vil derfor også indgå, når vi matcher den rette vikar til opgaven f.eks. baseret på vikarens uddannelsesbaggrund og erfaringsgrundlag.

Vi har ydelser der spænder fra akutte vagter til længerevarende projekter og vi løser opgaver indenfor bl.a.:

 •       Hospitalspsykiatri- og socialpsykiatri
 •       Kommunale og private institutioner herunder sikrede institutioner og opholdssteder
 •       Borgerens eget hjem
 •       Misbrugscentre
 •       Kriminalforsorgen
 •       Indsatser jf. Lov om Social Service § 85

I Socialenheden assisterer vi også med pædagogiske vikarer, som skal fungere som ekstra tryghedsskabende medarbejder i afdelingen med fokus på konfliktnedtrapning og konflikthåndtering.

Sammen med jer finder vi den mest optimale løsning, således I kun behøver at fokusere på kerneopgaven.

Pædagoger, socialpædagoger og pædagogmedhjælpere
Vores team er kompetente pædagogiske fagpersoner står klar til at understøtte jer i dagligdagen. I Socialenheden vægter vi en høj faglighed og jeres præferencer vil derfor også indgå, når vi matcher den medarbejder til opgaven f. eks baseret på medarbejderens uddannelsesbaggrund og erfaringsgrundlag.
Vi har ydelser der spænder fra akutte vagter til længerevarende projekter og vi løser opgaver indenfor bl.a.:

 •        Hospitalspsykiatri- og socialpsykiatri
 •        Kommunale og private institutioner herunder sikrede institutioner og opholdssteder
 •        Borgerens eget hjem
 •        Misbrugscentre
 •        Kriminalforsorgen
 •        Indsatser jf. Lov om Social Service § 85

I Socialenheden assisterer vi også med pædagogiske medarbejdere, som skal fungere som ekstra tryghedsskabende medarbejder i afdelingen med fokus på konfliktnedtrapning og konflikthåndtering.

Sammen med jer finder vi den mest optimale løsning, således I kun behøver at fokusere på kerneopgaven.

Gadeplansmedarbejdere
Gadeplansmedarbejdere

Socialenheden tilbyder en kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i form af gadeplansmedarbejdere der er opsøgende på de unge i f. eks et socialt udsat boligområde eller på hotspots. Vores gadeplansmedarbejdere har flere års erfaring indenfor SSP samarbejdet og erfaring med forebyggende indsatser generelt.

Gadeplansmedarbejderne skaber tryghed i lokalområdet med deres pædagogiske tilgang til de unge.

Vi har mange års erfaring med at hjælpe bl.a. boligforeninger og kommuner med at varetage gadeplansindsatser med henblik på at formindske kriminaliteten i lokalområdet og skabe tryghed for borgerne.

Socialenheden tilbyder både længerevarende indsatser samt kortere indsatser. Længerevarende indsatser kan varer i op til flere måneder/år og indgå i helhedsplaner samt projekter i lokalområdet.
Kortere forløb kan vare helt ned til enkelte dage. Mange boligforeninger bruger os ofte i skoleferieperioder, helligdage, eller nytårsaften, hvor unge færdes uden voksen tilsyn.

Udover deres pædagogiske baggrund er vores gadeplansmedarbejdere uddannet i konflikthåndtering samt relationsdannelse, hvorfor vi ofte er blevet brugt som et alternativ til vagtfirmaer i de perioder, hvor der er større sandsynlighed for, at unge begår hærværk som f.eks juleaften og nytårsaften.

Lærervikarer
I Socialenheden råder vi over fagligt kompetente lærervikarer. Vi benytter kun uddannede lærervikarer med flere års undervisningserfaring.

Vores lærervikarer træder til i både korte- og længerevarende vikariater alt efter jeres behov.

Vi har vikarer på specialskoler, opholdssteder, privatskoler og folkeskoler.

Vores dygtige vikarer rykker ud til jer med kort varsel.

Lektiecafé
I Socialenheden tilbyder vi også dygtige undervisere til at varetage lektiecaféer i hele landet. Ud fra jeres behov skræddersyr vi et tilbud. Vi råder over et team af dygtige og erfarne folkeskolelærer ligesom vi også råder over et team af dygtige lærerstuderende.

Flere af vores undervisere afvikler lektiecaféer i blandt andet boligsociale områder med stor succes og et stort fremmøde.

Pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Vores dygtige pædagogiske personale træde til, når I har brug for det. Vores pædagoger bliver hjælper primært til på og til:

 • skoler
 • institutioner
 • opholdssteder
 • ferieaktiviteter i lokalområdet

STADIG I TVIVL? ELLER HAR DU SPØRGSMÅL? SÅ KONTAKT OS!

Email: info@socialenheden.dk
Ring til os: +45 7060 5402