PSYKIATRI

Vores faglig kompetente vikarer i Socialenheden understøtter jeres personale med at forebygge og håndtere svære situationer i dagligdagen. Vores vikarer besidder relevant kendskab til området, hvorfor de kan understøtte jeres personale omgående, således personalet ikke bebyrdes med omfattende oplæring eller introduktion.

Vi vægter en høj faglighed og jeres præferencer vil derfor også indgå, når vi matcher den rette vikar til opgaven f.eks. baseret på vikarens uddannelsesbaggrund og erfaringsgrundlag.

Vi har ydelser der spænder fra akutte vagter til længerevarende projekter og vi løser opgaver indenfor bl.a.:

  •       Hospitalspsykiatri- og socialpsykiatri
  •       Kommunale og private institutioner herunder sikrede institutioner og opholdssteder
  •       Borgerens eget hjem
  •       Misbrugscentre
  •       Kriminalforsorgen
  •       Indsatser jf. Lov om Social Service § 85

I Socialenheden assisterer vi også med pædagogiske vikarer, som skal fungere som ekstra tryghedsskabende medarbejder i afdelingen med fokus på konfliktnedtrapning og konflikthåndtering.

Sammen med jer finder vi den mest optimale løsning, således I kun behøver at fokusere på kerneopgaven.

STADIG I TVIVL? ELLER HAR DU SPØRGSMÅL? SÅ KONTAKT OS!

Email: info@socialenheden.dk

Ring til os: +45 7060 5402