Introduktion:

Når et forældrepar går igennem en konfliktfyldt skilsmisse eller en separation, er det ofte børnene, der bliver mest berørt. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at etablere overvåget samvær for at sikre barnets sikkerhed og trivsel. I denne artikel vil vi udforske SEL § 71, der omhandler overvåget samvær. Vi vil undersøge formålet med loven, dens betydning og vigtigheden af en balanceret tilgang til beskyttelse af børnene i disse situationer.

Hvad er overvåget samvær jf. SEL § 71?

Overvåget samvær er en foranstaltning, der kan blive pålagt af Familieretshuset i henhold til Servicelovens § 71. Formålet med overvåget samvær er at sikre, at barnet kan have kontakt med den forælder, som det ikke har daglig samvær med, samtidig med at barnets sikkerhed og trivsel er i fokus. Det indebærer, at samværet finder sted under opsyn af en tredjepart, typisk en samværsleder eller en anden fagperson, der sikrer, at barnet er i trygge og egnede omgivelser.

Betydningen af SEL § 71:

SEL § 71 spiller en afgørende rolle i at sikre barnets ret til at have kontakt med begge forældre. Det er vigtigt at bemærke, at overvåget samvær normalt ikke er en permanent løsning, men en midlertidig foranstaltning, der kan ændres, når der er sket tilstrækkelige fremskridt eller ændrede omstændigheder. Formålet med overvåget samvær er at give barnet mulighed for at opretholde relationen til begge forældre, mens der samtidig tages højde for barnets sikkerhed og trivsel.

En balanceret tilgang til beskyttelse af børn:

Det er af afgørende betydning at tage en balanceret tilgang til overvåget samvær for at sikre både barnets behov og forældrenes rettigheder. Selvom beskyttelse af barnet er afgørende, bør man undgå at skabe en atmosfære, der er fjendtlig eller underminerer den relation, barnet har til begge forældre. Det er vigtigt at huske, at de fleste forældre ønsker at være en del af deres barns liv og har deres bedste intentioner på hjerte.

Når en afgørelse om overvåget samvær træffes, er det vigtigt at sikre, at beslutningen er baseret på objektive faktorer og vurderinger. Dette kan involvere indhentning af oplysninger fra relevante fagfolk, såsom psykologer, socialrådgivere eller andre eksperter, der kan bidrage med deres indsigt i barnets trivsel og forældrenes evne til at varetage barnets behov.

Desuden er det vigtigt at skabe rammer for overvåget samvær, der er trygge og behagelige for barnet. Dette kan indebære at vælge egnede lokaler, hvor samværet kan finde sted, og at sikre, at samværslederen er veluddannet og har kompetencer til at håndtere eventuelle udfordringer, der måtte opstå.

Konklusion:

Overvåget samvær jf. SEL § 71 er en vigtig foranstaltning for at sikre barnets sikkerhed og trivsel i situationer med f. eks konfliktfyldt skilsmisse eller separation. Ved at tage en balanceret tilgang til overvåget samvær kan vi beskytte børnene samtidig med at bevare den sunde forbindelse mellem barnet og begge forældre. Det er afgørende, at beslutninger om overvåget samvær er baseret på objektive vurderinger og involverer relevante fagfolk for at sikre det bedste resultat for barnet og familien som helhed.

Kontakt Socialenheden i dag på tlf. nr. 70605402 og høre nærmere om, hvordan Socialenheden kan assisterer jer som kommune i sager hvor det er nødvendigt med overvåget samvær.